کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

فرودگاه بارسلونا

23 خرداد 1397

فرودگاه بارسلونا


فرودگاه بینالمللی با رسلونا در شهر ال پرادو (El Prado de Llobregat) در سه کیلومتری بارسلوناست. این فرودگاه با جابه جایی حدود سی میلیون مسافر در سال 2006، بزرگترین فرودگاه سواحل مدیترانه، دومین فرودگاه اسپانیا و نهمین فرودگاه اروپاست. در فرودگاه بارسلون ، سالنهای جدیدی در حال احداث است و با بهره برداری از آنها در سال 2008، ظرفیت فرودگاه ، بیشتر خواهد شد.


El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_04


El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_03


El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_01


El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_05


نظر