کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور بدروم 7 تیر

تهران بدروم
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۲:۱۵
تاریخ شروع تور : ۰۷ تير ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - قشم ایر
تاریخ پایان تور : ۱۴ تير ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 7 تیر ماه می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد. فاصله ی فرودگاه تا شهر بدروم 3 ساعت و نیم می باشد .

کد: 150
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
TENDA HOTEL
All

۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

AYAZ AQUA
All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

YELKEN MANDALINCI
All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

GOLDEN BEACH
All

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بدروم

AYAZ AQUA
All

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA & POL VIEW

موگلا

GREEN BEACH
All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

MANDARIN RESORT
All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

GREEN BEACH
All

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

KADIKALE RESORT
All

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

تورگوت رئیس

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

ایچملر

SUNDANCE RESORT
U.All

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

ROYAL ASARLIK
U.All

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

SUNDANCE RESORT
U.All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

ایچملر

TMT LABRANDA
All

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

ANNEX

ایچملر

ROYAL ASARLIK
U.All

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گونبت

TMT LABRANDA
All

۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

NO BALCONY

ایچملر

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

YASMIN BODRUM
U.All

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

MYNDOSE

تورگوت رئیس

GRAND PARK BODRUM
U.All

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA
All

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

ایچملر

ISIS BODRUM
U.All

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

گونبت

SAMARA HOTEL
All

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

THOR LUXURY
U.All

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

YASMIN BODRUM
U.All

۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

MAIN

تورگوت رئیس

GRAND PARK BODRUM
U.All

۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB SEA VIEW

گونبت

BAIA BODRUM
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

DUJA HOTEL
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

ASTERIA BODRUM
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

THOR LUXURY
U.All

۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

توربا

ISIS BODRUM
U.All

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

DUJA HOTEL
U.All

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

VILLAGE SEA VIEW

توربا

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR SWIM UP

توربا

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

BAIA BODRUM
U.All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

HILTON BODRUM
U.All

۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GUEST

توربا

HILTON BODRUM
U.All

۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان

GUEST SEA VIEW

توربا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۷ تير ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۱۴ تير ۱۳۹۸
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر ( ازمیر ) .6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار. شام . بیمه نامه مسافرتی. ترانسفر فرودگاهی
توضيحات


نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

تذکر
: تور بدروم  شامل گشت شهری نمی باشد .

اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

تور شهر بدروم

تخصص آژانس شباویز  اجرای تورهای ترکیه به ویژه تورهای بدروم می باشد.شما عزیزان می توانید اطلاعات کاملی از هتل های شهر بدروم ، مراکز خرید بدروم ، بهترین هتلهای بدروم ترکیه ،تفریحات بدروم ، فرودگاه میلاس ، پارک آبی ،بدروم بهتره یا آنتالیا ، قلعه بدروم ، شهر بدروم و ...   در سایت شباویز کسب کنید .