کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور آنتالیا 3 مرداد

تهران آنتالیا
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۵۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۳:۱۵
تاریخ شروع تور : ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ نوع سفر: هوایی - ایران ایر
تاریخ پایان تور : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک هتل کلیک کنید .

تاریخ پرواز رفت 3 مرداد می باشد .

فرودگاه مقصد اسپارتا می باشد .

کد : 30
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
KAFTAN HOTEL
All

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

NET

کمر

BELTUR
All

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

NET

کمر

AURA RESORT
All

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

LARA HADRIANUS
All

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

PALMET RESORT KIRIS
U.All

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

GRAND RING
All

۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SURAL RESORT HOTEL
All

۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

DAIMA BIZ
All

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

KARMIR RESORT
All

۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TRANS ATLANTIK
U.All

۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

MARITIM SARAY REGENCY
All

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

GRAND PRESTIGE
All

۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

RAMADA PLAZA
U.All

۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

IMPERIAL SUNLAND
U.All

۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CRYSTAL PARAISO VERDE
U.All

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

AMARA PRESTIGE
U.All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

کمر

CLUB FALCON
U.All

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

CRYSTAL AURA
U.All

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

GRAND PARK LARA
U.All

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

KAYA SIDE
U.All

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

-

GRAND PARK KEMER
U.All

۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CATAMARAN RESORT
U.All

۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

SWANDOR TOPKAPI PALACE
U.All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

BELCONTI
U.All

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

CLUB

بلک

CRYSTAL DELUXE RESORT
U.All

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

CRYSTAL WATERWORLD
U.All

۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STDBELCONTI

بلک

RIXOS DOWNTOWN
U.All

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

CRYSTAL PALACE LUXURY
U.All

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

سیده

CRYSTAL TAT BEACH
U.All

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

ORANGE COUNTY KEMER
U.All

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

GRANADA LUXURY BELEK
U.All

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

SHERWOOD DREAMS
U.All

۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

SHERWOOD BREEZES RESORT
U.All

۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

SPICE
U.All

۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

AMARA DOLCE VITA
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

NIRVANA LAGOON HOTEL
U.All

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کمر

TITANIC BEACH LARA
U.All

۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لارا

TITANIC DELUXE
U.All

۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

STD

بلک

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - ایران ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ تاریخ پایان تور : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی
توضيحات نرخ کودک زیر دو سال 190.000 تومان می باشد .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

beach_antalya_shabavizparvaz_200شهر آنتالیا

شهر ساحلی آنتالیا در ساحل دریای مدیترانه ، در جنوب غربی ترکیه قرار دارد . مساحت این شهر 1،417 کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 35 متر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید .

adonis_hotel_antalya_weather_shabavizparvaz_200 آب و هوای شهر آنتالیا

آب و هوای شهر آنتالیا مدیترانه ای با تابستان های گرم و خشک و زمستان هایی معتدل و بارانی می باشد . حدود 300 روز از سال ، هوای شهر آفتابی و مناسب استفاده از آب دریا و نور خورشید می باشد . جمعیت این شهر در 40 سال گذشته حدود ده برابر شده و با وجود کاهش رشد جمعیت در اکثر شهرهای ترکیه در سال های اخیر ، جمعیت این شهر افزایش یافته است.

صنعت طلایی گردشگری نهایت لطف و مهربانی خود را به شهر آنتالیا کرده و رونق بسیار خوبی از این حیث دارد . اقتصاد آنتالیا به طور عمده به بخش خدمات و صنعت گردشگری وابسته است. جالب است بدانید از  حدود 27 میلیون گردشگری که در سال 2010 به ترکیه سفر کرده اند ، 30 درصد مربوط به آنتالیا بوده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید .

hotels_antalya_200بهترین هتلهای آنتالیا

با توضیحات داده شده می توان نتیجه گرفت که بهترین هتلهای ترکیه در آنتالیا قرار دارند. شباویز پرواز لیست کاملی از هتلهای لوکس و مجلل به همراه هتلهای معمولی را در سایت خود گردآوری کرده است. گردشگران عزیز می توانید به راحتی وارد سایت شباویز شوید از لیست هتلهای مورد نظر خود ، هتل را انتخاب کنید . در کنار اسم هتل لینک سایت های مهم تریپ ادوایزر و بوکینگ گذاشته شده است. می توانید اطلاعات تکامل و جامعی از یک هتل را بررسی کنید .جهت مشاهده لیست هتلهای آنتالیا کلیک کنید .

تور آنتالیا نوروز 97

تور انتالیا نوروز 97 شباویز پرواز با بهترین قیمت و تنوع پروازهای ترک و ایرانی پکیج شده است. تورهای چارتر نوروز 97 با بهترین هتلهای آنتالیا در سایت قابل ملاحظه می باشند و در صورت نیاز می توانید با دفتر شباویز تماس بگیرید و از کانترهای مجرب شباویز توضیحاتی در رابطه با هتلهای آنتالیا ، قیمت تورها ، تخفیفات ، تورهای لحظه آخری آنتالیا ، مراکز خرید شهر آنتالیا ، جاذبه های آنتالیا سوال بفرمایید .

antalya_beach_shabavizparvaz_200 سواحل و جزایر شهر آنتالیا

سواحل آنتالیا بسیار جذاب بوده و برای استراحت و لذت بردن از آفتاب و تفریحات دریایی مناسب هستند. ساحل عمومی اصلی ، معمولا ً در فصل های مسافرتی بسیار شلوغ است؛ به همین خاطر ، برخی ترجیح می دهند که به سواحل بلدیبی ، تکیروا ، فاسلیس ، پاتارا ، الیمپوس ، کاس کاپوس ،کمر  بروند ،برخی هتلهای هم ساحل اختصاصی دارند .

8 جاذبه ی برتر شهر آنتالیا

  1. سواحل شهر آنتالیا
  2. جشنواره باله و اپرای آسپندوس
  3. غارهای شهر آنتالیا 
  4. آبشارهای شهر آنتالیا
  5. پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها 
  6. پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا
  7.  موزه غار کارین آنتالیا
  8. موزه آنتالیا یا موزه باستان شناسی

mall_of_antalya_shabavizparvaz_200 مراکز خرید شهر آنتالیا

می توانید منسجوات وارداتی و محلی را در فروشگاه های محلی یا در فروشگاه های مخصوصی همچون کالوین کلین (Calvin Klein)، لاکاست (Lacoste) و ... خریداری کنید. غرفه های کنار خیابان ، بازارها ، و همچنین مغازه ها معمولا ً تا نیمه شب باز هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_02

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا : جشن پرنشاط فرهنگی ای است که اجرا کنندگان را از سراسر دنیا در هفته آخر آگوست جذب می کند. جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید.


Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_05

موزه مردم شناسی : این موزه بخشی از موزه باستان شناسی شهر آنتالیا است . در این موزه مجموعه هایی متعلق به دوران سلجوقی ، بیلیک و عثمانی قرار دارد . جهت مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.


Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_06

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها : این پارک از نظر سرسبزی و طراحی و داشتن آبشارهای رویایی یکی از بهترین پارک های آبی آنتالیا و در جهان است. در این پارک علاوه بر تفریحات آبی ، اجرای نمایش های آکروباتیک، مسابقات رقص ، تردستی و برنامه های سرگرم کننده دیگر نیز اجرا می شود. جهت مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.


Aspendos_International_Opera_and_Ballet_Festival_shabavizparvaz_05

تئاتر باستانی آسپندوس : آسپندوس یکی از جذابترین تئاترهای باستانی حفاظت شده از دوران باستان می باشد. تئاتر آسپندوس در دوران حکومت روم امپراتور مارکوس اورلیوس ساخته شده بود... جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید.


flowers_festival_may_antalya_12

جشنواره گل ماه می آنتالیا : از سال 2005 هر سال در ماه می برگزار می شود و در سطح ملی تبدیل به مناسبتی سنتی شده است. برنامه این جشنواره شامل رژه ، مسابقه ، نمایش گل و کنسرت می باشد  که توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب می کند... جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید. 


karain_cave_antalya_shabavizparvaz_01

موزه غار کارین : این موزه در 27 کیلومتری شهر آنتالیا قرار دارد . حفاری در این غاز منجر به آشکار شدن سکونت 50 هزار ساله شد. این غار ، بزرگترین غار کاربردی ترکیه است که یافته های دوره های اولیه و میانه عصر حجر را به نمایش می گذارد. جهت مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.


koprulu_kanyon_shabavizparvaz_04

پارک ملی کوپرولو کانیون : پارک ملی در 92 کیلومتری شهر آنتالیا قرار دارد و در سال 1973 به پارک ملی تبدیل شده است . مساحت این پارک حدود 366 کیلومتر مربع و عمق دره آن در بعضی قسمت ها 400 متر است... جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید. 


شهر آنتالیا مکانهای دیدنی بسیار زیادی دارد ، شما مسافر عزیز می توانید مکانهای دیدنی شهر آنتالیا را در سایت شباویز مشاهده کنید . با ما همراه باشید.