کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور کوش‌آداسی 17 خرداد

تهران کوش‌آداسی
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۲:۱۵
تاریخ شروع تور : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - قشم ایر
تاریخ پایان تور : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
کوش‌آداسی ۶ شب لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی اسم هتل کلیک کنید .

فروردگاه مقصد ازمیر می باشد .

تاریخ پرواز رفت 17 خرداد می باشد .

شماره پرواز رفت 2261 و پرواز برگشت 2260 می باشد .

کد : 150
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
FLORA SUITE
All

۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کوش آداسی

PANORAMA HILL
All

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

BELMARE
All

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لانگ بیچ

MARBLE BY PALM WINGS
All

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کوش‌آداسی

SUHAN 360
U.All

۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

R.O.H

پیگاله بیچ

BLUE VISTA HILL
All

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لانگ بیچ

BLUE VISTA HILL
All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

لانگ بیچ

LADONIA ADAKULE
U.All

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

FANTASIA DELUXE
All

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لانگ بیچ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All

۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

MAIN

پاموجوک

RICHMOND EPHESUS
All

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

RAMADA RESORT
All

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

RICHMOND EPHESUS
All

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پاموجوک

ARIA CLAROS
All

۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

DELUXE

اوزدره

RAMADA RESORT
All

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA

مرکز شهر

SEA LIGHT
U.All

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

لیدیز بیچ

LE BLEU
U.All

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

PALM WINGS RESORT
All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

کوشآداسی

TUSAN BEACH RESORT
All

۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

PINE BAY RESORT
All

۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

PINE BAY RESORT
All

۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پاموجوک

TUSAN BEACH RESORT
All

۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پیگاله بیچ

PALM WINGS EPHESUS
U.All

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

AMARA SEA LIGHT
U.All

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD***

لانگ بیچ

INFINITY by YELKEN
U.All

۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

GARDEN

لیدیز بیچ

ARIA CLAROS
All

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

اوزدره

INFINITY by YELKEN
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

لیدیز بیچ

AQUA FANTASY
All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

STD

اوزدره

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

اوزدره

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

اوزدره

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
مدارک لازم کپی پاسپورت با 6ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر .6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار. شام . بیمه مسافرتی.لیدر فارسی زبان. ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری در کوش آداسی و ازمیر
توضيحات

 نرخ کودک زیر دو سال 290.000 تومان می باشد .

نرخ فامیلی روم  هتل RAMADA RESORT :
--------------

FAMILY 4 PAX : 7.395.000

نرخ فامیلی روم هتل INFINITY BY YELKEN :
------------------
FAMILY 4 PAX : 8.095.000


اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.


مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

شهر کوش‌آداسی 

 شهر توریستی کوش‌آداسی دارای سواحل ، اسکله مخصوص کشتی ، بندر قایق های تفریحی می باشد . کسانی که در ماه های بهار و تابستان به کوش‌آداسی می روند می توانند توسط قایق های موتوری به جزیره یونانی ساموس بروند البته این سفر در ماه های زمستان به صورت چارتر انجام می شود. کوش‌آداسی از اصلی ترین مراکز گردشگری ترکیه می باشد. وقتی از دریا به این شبه جزیره نگاه کنیم شبیه به سرپرنده است ، به همین دلیل نام این شهر از دو کلمه پرنده (Kus) و جزیره (ada) اقتباس شده است.

توریست و گردشگری کوش‌آداسی

کوش آداسی ، آب و هوای مدیترانه ای ، با تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد و همین آب و هوای آن باعث جذب گردشگر در اغلب فصل ها می شود. این شهر در سال ، حدود سیصد روز آفتابی دارد . متداول ترین وسیله تردد بین شهری در کوش‌آداسی دولموش است. تاکسی ، دومین متداول تردد در شهر است.

فرودگاه های شهر کوش‌آداسی

دو فرودگاه بین المللی در نزدیکی کوش‌آداسی قرار دارد . فرودگاه بین المللی عدنان مندرس ازمیر در 80 کیلومتری و فرودگاه بدروم در 130 کیلومتری شهر قرار دارند.

تور کوش‌آداسی

شباویز پرواز مانند هر سال تمرکز ویژه ای در شهر کوش‌آداسی دارد . تورهای چارتر کوش‌آداسی با بهترین هتلهای کوش‌آداسی و با مناسب ترین قیمت ها در اختیار مسافران عزیز ایرانی قرار می گیرد.

جاذبه های گردشگری شهر کوش‌آداسی

چند جاذبه گردشگری کوش‌آداسی را  مسافرین عزیزی که برای نوروز 97 به این شهر سفر می کنند معرفی می کنیم : 1. جزیره کبوتر 2. کاروانسرای محمد پاشا 3.پارک های کوش آداسی (- پارک ملی شبه جزیره دیلک - پارک ملی ساحل کالاماکی -پارک آبی آدالند - دهکده کیرازلی - دهکده سرینس - دریاچه بافا - منطقه پاموک کله - پارک ملی دلتای آیدین - شهر باستانی افس)

مراکز خرید شهر کوش‌آداسی

شهر کوش‌آداسی جز بهترین مکان ها برای خرید است با تعداد بیشماری از فروشگاه و مغازه های بزرگ .کوش‌آداسی مراکز خرید متنوع مدرن و سنتی زیادی دارد مثل بازار بزرگ ، بازار شرقی ، بازار کوش‌آداسی ، جمعه بازار . انواع محصولات مثل لباس ، فرش ، جواهرات ، سرامیک ، وسایل آرایشی و بهداشتی ، لباس کودک ، چای سبز ، کیف وکفش چرم ...

مغازه های بازارهای کوش‌آداسی هر روز باز هستند و ممکن است خیلی از آنها تا دیر وقت هم باز بمانند . پول رایج کشور ترکیه لیر می باشد ، کسانی که دارای کارت های اعتباری Travelers , Mastercard , USD , Euro , Visa , Cheoue و ... می باشند می توانند از کارت اعتبار خود استفاده کنند و نیازی به تغییر واحد پول ندارند.

مراکز خرید معروف کوش‌آداسی :

بهترین هتلهای کوش‌آداسی :

اکثر هتلهای کوش‌آداسی با خدمات All و Uall می باشند . هتلهای کوش‌آداسی رتبه خوب جهانی دارند ، این هتل های برای نوروز 97 می توانند جز بهترین انتخاب های شما عزیزان باشند، برای مثال چند تا از این هتلها را معرفی می کنیم: 

سواحل معروف شهر کوش‌آداسی :

سواحل شهر (Tower Beaches) - ساحل مرکز شهر (Downtown Beach) - ساحل طویل (Long Beach) - سواحل لیدیز بیچ (Ladies Beach) - ساحل سبز (Green Beach) - سواحل پارک ملی (National Park Beaches) - ساحل کوشتار (Kustar Beach) خلیج بارادان (Baradan Bay) - جزیره پیگون (Pigeon Island) - جزیره گاورسین (Guvercin Ada) - ییلانسی بورنو (Yilanci Burnu) - ساموس (Samos)


جهت کسب اطلاعات بیشتر و دیدن فیلم و عکس های مطالب بالا به قسمت ویدیو و جاذبه های سایت شباویز پرواز مراجعه کنید .