کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور گوا بهمن ماه

تهران گوا
ساعت رفت پرواز: ۱۸:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۱:۵۵
تاریخ شروع تور : ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - ماهان
تاریخ پایان تور : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸مدت اقامت: 7 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
گوا ۷ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم آن کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 2 و 9 بهمن می باشد .

کد : 0

هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
LA GULL'S COURT
B.B

۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

NAGOA GRANDE
B.B

۷,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

SUP

گوا

LA GULL'S COURT
F.B

۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

LA SUNILA THE VERDA
B.B

۸,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

DLX

گوا

SANDALWOOD GOA
B.B

۸,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان 0 ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE COMPACT

گوا

SANDALWOOD GOA
B.B

۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE PREMIER

گوا

NAGOA GRANDE
All

۹,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

COUNTRY INN SUITES
B.B

۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

SANDALWOOD GOA
All

۱۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان 0 ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE COMPACT

گوا

PARK REGIS GOA
B.B

۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

SANDALWOOD GOA
B.B

۱۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

DELUXE PREMIER ROOM

گوا

THE O HOTEL
B.B

۱۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان 0 ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

COUNTRY INN SUITES
F.B

۱۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

HARD ROCK
B.B

۱۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

DLX

گوا

COUNTRY INN SUITES CANDOLIM
All

۱۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

PARK REGIS GOA
F.B

۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

NOVOTEL RESORT & SPA
B.B

۱۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

RADISSON BLU RESORT
B.B

۱۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

CIDADE DE GOA
B.B

۱۳,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

LE MERIDIEN GOA
B.B

۱۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

CLASSIC ROOMKENIL

گوا

THE O HOTEL
F.B

۱۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۸۴۵,۰۰۰ تومان 0 ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

KENILWORTH BEACH
B.B

۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

HARD ROCK
F.B

۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

CIDADE DE GOA
F.B

۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

GRAND HYATT
B.B

۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

GRAND ROOM

گوا

HARD ROCK
All

۱۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

DLX

گوا

LE MERIDIEN GOA
F.B

۱۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

CLASSIC ROOM

گوا

NOVOTEL RESORT & SPA
F.B

۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

SUP

گوا

KENILWORTH BEACH
F.B

۱۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوا

RADISSON BLU RESORT
F.B

۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

SUP

گوا

HOLIDAY INN RESORT
All

۱۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

PLAZA GARDEN

گوا

GRAND HYATT
F.B

۱۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

GRAND ROOM

گوا

ITC GRAND GOA
B.B

۱۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN VIEW

گوا

W HOTEL GOA
B.B

۲۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان

WONDERFUL

گوا

ITC GRAND GOA
F.B

۲۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN ROOM

گوا

W HOTEL GOA
F.B

۲۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

WONDERFUL

گوا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - ماهان
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار و پاسپورت جداگانه برای هر نفر ، درج امضا مسافر داخل پاسپورت- 2 قطعه عکس تمام رخ 5*5 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، کپی شناسنامه(تمام صفحات ) و کپی کارت ملی به صورت جداگانه در برگه ی A4 . مدت اخذ ویزا 10 روز کاری است.
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت پرواز با هواپیمایی ماهان مستقیم به گوا ، ویزا الکترونیک . 7 شب اقامت با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بازدید از شهر گوا. ترانسفر فرودگاهی ،

توضيحات

*** تورها به صورت اقساط ، 3 تا 9 ماه قابل فروش است. جهت اطلاع از شرایط اقساط ، با دفتر شباویز پرواز تماس بگیرید . *** نرخ کودک زیر 2سال 995.000 تومان می باشد. 

داشتن گذرنامه برای هر فرد الزامی است.

پرداخت 50% مبلغ تور به هنگام عقد قرارداد الزامی است.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 19:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم.

دفتر شباویز:88610830 -021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط