کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

درباره نظر چشم چه میدانید

nazar

سلام حتما شما هم این تصویر براتون اشناست ، بله  درست نظرچشم ایا می دونید از کجا اومده و یااصولا چه داستانی پشت این قضیه وجود داره پس با شباویز پرواز همراه باشید تادرباره این افسانه بیشتر بدونید

درسالهای بسیار دور زمانی که خدایان زیادی در زمین بودن زن زیبایی با چشمان ابی و موهای دلفریب زندگی می کرد نام این زن مدوزا یا مدوسا بود او که خود را زیباترین زن دنیا می دانست با پوزئیدون خدای دریا در معبد آتنا ازدواج می کنند، و از او باردار می شود که این امر باعث خشم خدایان زئوس و افرودیت می شود و او را نفرین می کنند و این امر باعث می شود که چهره مدوسا مانند گورکن و موهای او به شکل مار و چشمان ابی او باعث این می شود که به هرکسی نگاه می کند تبدیل به سنگ شود

medosa

از این رو مدوسا در غاری پنهان می شود و تبدیل به شیطان مدوسا می شود . از ان به بعد مردان جنگجوی زیادی به مبارزه با مدوسا می روند که همه انها از مدوسا شکست می خورند و تبدیل به سنگ می شوند .

pegasuslogo

اما پهلوانی به نام پرسئوس با حمایت زئوس به جنگ مدوسا می رود و یا تدبیر و هوش خود سپری صیقلی با خود همراه می برد و مدوسا با نگاه کردن به این سپر براق سر خود را پائین می اندازد (( چون درصورت انعکاس نگاه خود تبدیل به سنگ می شد)) و پرسئوس سر مدوسا را تن جدا می کند .بعد از مرگ مدوسا از درون او اسب بالدار شاخداری بیرون می اید بنام پگاسوس که فرزند مدوسا و پوزئیدون بوده و فنا ناپذیر بودن مدوسا از آن بوده است . پرسئوس سر مدوسا را نزد زئوس می برد و اسب را هم به او هدیه می کند که این اسب در نهایت به هرکولس یا هرکول فرزند زئوس داده می شود تا اسب فنا ناپذیر هرکول باشد.

hadrian

بعد از این حوادث در زمان بعدتر در زمانی که جنگی میان دو قوم در یونان در می گیرد یکی از فرماندهان به نام هادریان که از نزدیکان پادشاه بوده و اطرافیان به او حسادت می کردند بر اساس تاکتیکهای جنگی به سربازانش دستور عقب نشینی می دهد ،افراد حسود از این موقعیت استفاده کرده و به پادشاه می گویند که او به شما خیانت کرده است به همین دلیل پادشاه دستور می دهد که او را اعدام کنند .

ephesus_17

پس از پایان جنگ پادشاه متوجه اشتباه خود می شود و دستور می دهد تا معبدی برای او برپا کنند و همه او را عبادت کنند، در این میان پسر هادریان برای اعتراض به حسودان و کسانی که تحمل دیدن پدرش را نداشتن بر سردر این معبد مجسمه مدوسا را قرار می دهد به کنایه ازاین که هرکس به ان نگاه بد کند سنگ می شود بعد از این  ماجرا  تمام کسانی که ساختمان زیبا و یا وسیله خاص داشت با کشیده تصویر مدوسا و یا قرار دادن مجسمه مدوسا ان را از شر نگاه بد محفوظ می کردند . یکی از زیباترین این معابد در شهر افسوس شهر کوش اداسی قرار دارد. جهت مشاهده پکیج تورهای کوش آداسی لطفا همین جا کلیک کنید

بعدها و در اثر مرور زمان این مجسمه تبدیل به نظر چشم کنونی شد که به این شکل در امده ، چشمان ابی مدوسا  

حالا با این داستان شما چه چیز با ارزشی دارید .........نظر