کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

موزه های تهران

1. موزه دفاع مقدس

2. موزه هنرهای ایرانی

3. شهید بهشتی

4. موزه آبگینه

5. موزه ایران باستان

6. موزه حشرات هایک میرزایانس

7. موزه خودروهای تاریخی ایران

8.موزه دانشکده علوم (فاطمی)

9. موزه زمین شناسی تهران

10. موزه سیزده آبان

11. موزه صنعت برق ایران

12.موزه عبرت

13. موزه فرش ایران

14. موزه مردم شناسی

15. موزه ملی تاریخ پزشکی

16. موزه موسیقی تهران

17. موزه نظامی سعد آباد


نظر