کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

هتل زانادو ریزورت


هتل زانادو xanadu در منطقه بلک در فاصله 25 کیلومتری از شهر انتالیا این هتل 5 ستاره با 420 اتاق و 2 استخر سر باز و 1 استخ سر پوشیده در منطقه 

بلک در کنار زمینهای سرسبز گلف واقعه شده است معماری زیبا و ساحل بسیار زیباتر این هتل را در میان هتلهای 5 ستاره دیگر خواص نموده است.


02_hotel_xonado_belek_antalya

01_hotel_xonado_belek_antalya

04_hotel_xonado_belek_antalya

07_hotel_xonado_belek_antalya

08_hotel_xonado_belek_antalya

05_hotel_xonado_belek_antalya

06_hotel_xonado_belek_antalya

15_xonado_hotel_belek_antalya

30_xonado_hotel_belek_antalya

31_xonado_hotel_belek_antalya

32_xonado_hotel_belek_antalya

45_xonado_hotel_belek_antalya

44__2__xonado_hotel_belek_antalya

48_xonado_hotel_belek_antalya

11_xonado_hotel_belek_antalya

10_xonado_hotel_belek_antalya

12__2__xonado_hotel_belek_antalya

42_xonado_hotel_belek_antalya

14_xonado_hotel_belek_antalya

42_xonado_hotel_belek_antalya

16_xonado_hotel_belek_antalya

17_xonado_hotel_belek_antalya

18_xonado_hotel_belek_antalya

19_xonado_hotel_belek_antalya

20_xonado_hotel_belek_antalya

22_xonado_hotel_belek_antalya21_xonado_hotel_belek_antalya

23_xonado_hotel_belek_antalya

24_xonado_hotel_belek_antalya

26_xonado_hotel_belek_antalya 27_xonado_hotel_belek_antalya

25_xonado_hotel_belek_antalya37_xonado_hotel_belek_antalya 41_xonado_hotel_belek_antalya

39_xonado_hotel_belek_antalya

40_xonado_hotel_belek_antalya

 

نظر