کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور آنتالیا 8 و 15 بهمن

تهران آنتالیا
ساعت رفت پرواز: ۰۳:۲۰ ساعت برگشت پرواز: ۲۳:۴۵
تاریخ شروع تور : ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ نوع سفر: هوایی - پگاسوس
تاریخ پایان تور : ۲۱ بهمن ۱۴۰۰مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک هتل کلیک کنید .

روز پرواز رفت 1 و 8 و 15 ماه می باشد.

فرودگاه مقصد فرودگاه قاضی پاشا می باشد.

انجام تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز و پر کردن فرم QR برای دریافت HESS CODE الزامیست.

کد: 400

کلیه تورها با اقساط 3 الی 10 ماه قابل ارائه است.
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل نوع اتاق قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
BELDIBI
B.B

STD

۴,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

NET

کمر

BELDIBI
All

STD

۵,۷۹۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کمر

LARA PALACE
H.B

STD

۵,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

لارا

CENDER
B.B

STD

۷,۲۹۰,۰۰۰ ۹,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

مرکز شهر

BELKON CLUB
All

STD

۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

بلک

CENDER
U.All

STD

۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

مرکز شهر

ARMIR RESORT
All

STD

۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کمر

CASTIVAL SIDE
All

STD

۸,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

سیده

LINDA RESORT
All

STD

۸,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

سیده

GRAND PARK LARA
U.All

4PAX

۸,۷۹۰,۰۰۰ 0 0 0

لارا

ROX ROYAL
All

STD

۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

مرکز شهر

SENSITIVE PREMIUM RESORT
U.All

STD

۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

بلک

GRAND PARK LARA
U.All

STD

۹,۴۹۰,۰۰۰ ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

SEALIFE FAMILY
U.All

STD

۹,۴۹۰,۰۰۰ ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کونیا آلتی

PORTO BELLO RESORT
U.All

STD

۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کونیا آلتی

AKKA ALINDA
U.All

STD

۹,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

کمر

LIMAK LIMRA
U.All

STD

۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

کمر

AKKA ANTEDON
U.All

STD

۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کمر

MELAS
U.All

STD

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

لارا

MIRAGE PARK RESORT
U.All

STD

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کمر

FAME RESIDENCE LARA
U.All

STD

۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

ADALYA ELITE LARA
U.All

STD

۱۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

LIMAK ATLANTIS
U.All

STD

۱۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

بلک

IC SANTAY
U.All

STD

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

بلک

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
U.All

STD

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

TRENDY LARA
U.All

STD

۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

IC GREEN PALACE
All

STD

۱۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

SPICE
U.All

STD

۱۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

بلک

BELLIS DELUXE
U.All

STD

۱۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

بلک

CONCORDE DELUXE
U.All

STD

۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

لارا

TITANIC BEACH LARA
U.All

STD

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

GRANADA LUXURY BELEK
U.All

STD

۱۲,۸۹۰,۰۰۰ ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

بلک

ASTERIA KREMLIN PALACE
U.All

STD

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

DELPHIN IMPERIAL
U.All

STD

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

LIMAK LARA DELUXE
U.All

STD

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

RIXOS DOWNTOWN
All

STD

۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

مرکز شهر

SUENO DELUXE
U.All

STD

۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

بلک

ROYAL SEGINUS
U.All

STD

۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

لارا

RIXOS SUNGATE
U.All

STD

۱۵,۱۹۰,۰۰۰ ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

کمر

TITANIC DELUXE
U.All

STD

۱۵,۷۹۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

استخر آبگرم

بلک

NIRVANA COSMOPOLITAN
U.All

STD

۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰

لارا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - پگاسوس
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ تاریخ پایان تور : ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
همراه داشتن تست منفی PCR و پر کردن فرم QR برای دریافت HESS CODE الزامیست .
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام طبق پکیج - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی
توضيحات نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان می باشد .

***در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.


 اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

تورها بصورت اقساط 3الی 10 ماه و تا سقف 20 میلیون تومان قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید .

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626-09124382619

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021
تورهای دارای اعتبار و مرتبط

آنتالیا

آنتالیا یکی از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه و نگین مدیترانه می باشد. این شهر که به عنوان یکی از مراکز گردشگری و تفریحی در ترکیه به حساب می آید دارای جاذبه‌های فراوانی می‌باشد. در این شهر سواحل مثال زدنی و بی‌همتا و هتل‌ها و غذاخوری‌های شیک و لوکس خودنمایی می‌کنند. آژانس مسافرتی شباویز پرواز به دلیل اینکه تور آنتالیا جزو برترین تورهای توریستی جهان قرار می گیرد، با برگزاری تور پاییز 1400 خدمات گسترده ای در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تور آنتالیا

آژانس مسافرتی شباویز پرواز با ارائه پکیج های مختلف تور آنتالیا در شرایط مختلف مانند هتل های 5 ستاره یا 4 ستاره این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا با توجه به بودجه مد نظر پکیج مناسب را انتخاب کنند. زمان و فصلی که در آن به آنتالیا سفر می کنید، درقیمت تور آنتالیا تاثیر دارد. اگر به دنبال سفر با هزینه ارزان و مناسب هستید، تورهای آنتالیای ما را از دست ندهید.